АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Символ верую (или Доде му Времето) Печат
Написано от Красимир Койчев   

В четиринадесетата година на новото време България отново е на ръба на оцеляването, поради три основни причини:

 • икономически проблеми - липса на база;
 • политически проблеми - институционална анемия;
 • психологически проблеми - липса на национален идеал.

І. Икономически проблеми - липса на база.
1. Липса на нормативно-законова база благоприятстваща бизнеса - особено дребния и средния.
2. Забавена приватизация, в която - с държавно-социалистически ред, метод и средства, икономическите субекти: предприятия, учреждения, фирми, се опитват да оцелеят в пазарна среда - естествено, все по-неуспешно.
3. Запазен монопол на основните бизнесносители:

 • транспорт - Български морски флот, Българско речно плаване, Български държавни железници, автотранспорт, общински транспорт, Централно пътно управление;
 • комуникации - Българска телекомуникационна компания и Български пощи.
 • енергоносители - Национална електрическа компания и Нефтохим.

4. Неадекватна банкова система - люшкаща се от пирамидалното източване (в началото на демокрацията, известно като времето на фараоните) до почти пълна стагнация на кредитната политика - висок лихвен процент, презастраховане на кредита, утежнена процедура на метода и условията - липса на гратисен период, липса на дългосрочност, прекалени санкции при неспазен падеж.
5. Липса на реално действащ пазар.

 • Вътрешен пазар -
  - с ограничено лимитирани потребители;
  - с двойни стандарти за обществени поръчки;
  - с монополни структури за всяка ниша;
  - с избирателно обмитяване.
 • Външен пазар -
  - хаотично поставен, с липса на квоти поради липса на членство в Европейския съюз;
  - неконкурентноспособност на наши стоки и изделия, поради висока себестойност и недостатъчно добро качество;
  - липса на държавни протекции.

6. Лоша данъчна система -
- с високи данъчни ставки и данък добавена стойност;
- липса на инвестиционни поощрения и облекчения;
- променящи се на три секунди наредби, закони, правила и счетоводни стандарти;
- съсредоточено централизиране на прекалено много права и функции в данъчните управления.
7. Корупция, мудност, бюрокрация и ниска квалификация на служителите от държавния апарат.

ІІ. Политически проблеми - институционална анемия.
1. Липса на същностна политическа характеристика на партиите по оста ляво-дясно. Леви партии провеждат дясно управление. Десни партии лансират лява политика. Центристи залитат от крайно ляво до крайно дясно и обратно.
2. Пълна неидентифицираност - не е ясно кои и колко политически субекта са консервативни, либерални, социалдемократически и комунистически.
3. Пълна липса на политическа отговорност. Популистка изборна политика, национална безотговорност, гафова тенденциозност, партизанщина и шуробаджанащина, лидеромания и вождизъм.
4. Стремеж за пълно обсебване на властта, което води до война на институциите.
5. Липса на консенсус за националните приоритети и на дългосрочен план за развитие, по които би могъл да се жалонира пътя на демократичното развитие на държавата.
6. Неадекватност на политическите реакции, решения и санкции към политическата конюнктура, ситуация, опоненти, партньори и електорат.
Липса на корпоративен тип мислене.
Липса на усет за политическа реалност.
Невъзможност за точно решение в точния момент, на точното място за точния общ интерес.
Несъобразителност, грандоманщина, политическа неграмотност и слабоумие.
Липса на политическа воля и държавническо мислене.
7. Липса на политически елит.
Случайни хора в случаен момент доминират на случайни места.
Недостатъчна образованост, интелект, професионализъм и липсваща воля за развитие. Липса на оценъчна база с качествени критерии за адекватност на кадровия подбор. Пълно разминаване на желание и възможности. Парадоксално съжителство. Криза на лидерство.
8. Липса на баланс на интересите.

ІІІ. Психологически проблеми - липса на национален идеал.
1. Неизживяно комунистическо мислене. Стари критерии, социалистически мироглед, тесен манталитет.
2. Пълен атеизъм - тотална липса на вяра -
- към бога;
- към ближния;
- към колегата;
- към съпруга (съпругата);
- към собствените деца
- към самия себе си.
3. Нарушена ценностно система. Разминаване на качества и недостатъци. Невъзможност за реални оценъчни действия. Злоба, завист, гняв, отмъстителност, крадлива порочност, арогантност и цинизъм, сребролюбие и продажност.
4. Слабост към митологизиране. Липса на реално усещане.
5. Липса на истинско собствено самочувствие. Чуждопоклонничество.
6. Склонност към самосъжаление (синдром на плачеща върба). Инертност.
7. Криза на личността -
- липса на морал;
- липса на воля;
- липса на мяра;
- липса на баланс;
- липса на инициатива;
- липса на перспективност;
- липса на корпоративно мислене.
8. Липса на национален идеал.

И тогава, когато почти целият народ е такъв, няма как да е друг елита ни.
Проблемите са решими - политическите в краткосрочен, икономическите в средносрочен, а психологическите в дългосрочен план.
Къде е спасението?
В либералната идея за промяна. Промяна първо на себе си - волево и целенасочено устремено. Помощ за промяна на ближния, промяна на социума, който обитаваме с идея за промяна на обществото - към възродена България.

 • Радвай се на успехите на другите!
 • Вярвай в себе си. Усъвършенствай се!
 • Подкрепяй всяка добра идея, независимо чия е!
 • Мисли за реално постижимото!
 • Овладей изкуството на компромиса!
 • Балансирай в себе си дявола и Бога!
 • Отвори очи за света и го пусни в душата си, за да те допусне и той в себе си!
 • Не прави никому онова, което не би искал на теб никой да стори!
 • Възстанови ценностната си система! Оправдай доверието на другите! Изпълни дълга си! Разгадай мисията си!
 • Прецизирай избора си! Базирай го на ценности и критерии, които ти самия зачиташ!
 • Обичай дома, града, страната си! Искай и работи, без да жалиш сили. Направи света по-добро място за обитаване! Не забравяй род и родина!

Ако изповядваш тия принципи значи -

 • ти си нашия симпатизант, на когото всички ние симпатизираме;
 • ти си нашия съратник.

А ние, ние сме твоята партия.
Радикална по форма и демократична по съдържание!
Стара по възраст и млада по дух!
Консервативна към миналото, центристка в настоящето и либерална към бъдещето.
Това е РДП.
Консервативна към ценностите, завещани от предците в миналото, реалистично-центристка и радикално-саркастична към днешния ден, либералнодемократична към бъдещето на децата ни.
В една възродена България, в утрешния ден - сигурна, стабилна, просперираща и щастлива - с разцъфтяла национална идентичност - съществена част от глобалния свят и то най-хубавата му част.
Повярваме ли в себе си, прецизираме ли избора си (а свободата е избор), ще постигнем идеала си.
А какво по-хубаво от реализирана мечта и от щастливия смях на нашите деца? Какво по-хубаво от чувството за изпълнена мисия?
Да си подадем ръце, за да го направим заедно, защото Съединението прави силата!
Можем, трябва и го правим! Защото го искаме!
Истински, напористо, творчески - с любов!
Защото така сме сътворени.
Радикални по форма и демократични по същност.