АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Радикалдемократи, които са били депутати в българските народни събрания след 1989 г. Печат
Александър Джеров (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Александър Йорданов (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Александър Хаджийски (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Андрей Андреев (депутат в VІІ Велико народно събрание)

Аспарух Панов (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Борис Спасов (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Величко Йонов (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Веселин Чолаков (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Георги Карев (депутат в ХХХVІ и ХХХVІІ Обикновено народно събрание)

Георги Колев (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Георги Панев (депутат в ХХХVІ, ХХХVІІ, ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание)

Георги Хубенов (депутат в ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание)

Елка Константинова (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Емил Капудалиев (депутат в ХХХVІ и ХХХVІІ Обикновено народно събрание)

Захари Райков (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Иван Тосев (депутат в ХХХVІ и ХХХVІІ Обикновено народно събрание)

Иван Флоресков (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Йордан Ганев (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Йордан Тодоров (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Красимир Найденов (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Михаил Неделчев (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Надежда Михайлова (депутат в ХХХVІІ, ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание)

Невен Пенев (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Никола Николов (депутат в ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание)

Николай Налбантов (депутат в ХХХVІІ Обикновено народно събрание)

Николай Слатински (депутат в VІІ Велико народно събрание и в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Николай Христов (депутат в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Раденко Пресолски (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Румен Урумов (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Сашо Стоянов (депутат в ХХХVІ, ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Христо Тодоров (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)

Цоньо Ботев (депутат в ХХХVІІ и ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Юлия Янева (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Юрий Александров-Юнишев (депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание)

Яни Милчаков (депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание)