АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Радикалдемократи избирани в органите на управление на РДП Печат

Заглавен ред:

Възст. - 7 март 1990 г. - първа регистрация на РДП в съда след възстановяването

І конф. - Първа конференция на РДП (март 1990 г)

1К - Първи конгрес на РДП (юли 1990 г.)

2К - Втори Конгрес на РДП (август 1991 г.)

25К - 25-и (Трети) Конгрес на РДП (юни 1993 г.)

27К - 27-и Конгрес на РДП (юли 1995 г.)

28К - 28-и Конгрес на РДП (ноември 1997 г.)

29К - 29-и Конгрес на РДП (март 2000 г.)

30К - 30-и Конгрес на РДП (декември 2001 г.)

31К - 31-и Конгрес на РДП (април 2004 г.)

32К - 32-и Конгрес на РДП (април 2007 г.)

33К - 33-и Конгрес на РДП (май 2010 г.) 

34К - 34-и Конгрес на РДП (октомври 2012 г.)  

Използвани съкращения:

ПРЛ - председател, той е и член на ИК и на НПС;

ЗПР - зам.-председател, той е и член на ИК и на НПС;

ОСР - организационен секретар, той е и член на ИК и на НПС;

ПСР - политически секретар, той е и член на ИК и на НПС;

ИК - член на Изпълнителен комитет, той е и член на НПС;

НПС - член на Национален партиен съвет;

ПС - член на Проверителен съвет.

 

Име

Възст

ІКонф

1К.

25К

27К

28К

29К

30К

31К

32К

 33К

 34К

Александър Александров

 

 

 

 

 

 

ИК

 

 

 

 

  

Александър Джеров

 

 

ИК

ЗПР

ЗПР

 

 

 

 

 

 

  

Александър Йорданов

 

 

ИК

ЗПР

ПРЛ

ПРЛ

ПРЛ

ПРЛ

 

 

 

  

Александър Таркаланов

ИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Александър Хаджийски

 

 

 

 

 

ПС

НПС

НПС

 

 

 

  

Алексей Найденов

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

НПС

НПС

НПС

Ангел Вандов

 

 

 

 

 

 

 

ИК

 

 

 

  

Андрей Андреев

 

 

ИК

ИК

 

 

 

 

 

 

 

  

Андрей Овчаров

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

  

Анелия Гуревич

 

 

 

 

ИК

 

 

 

 

 

 

  

Ани Стоилова

 

 

 

 

 

 

ОСР

НПС

ИК

 

 

  

Антоанета Ковачева

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

ИК

ИК

ИК

 ИКИК 

Антоанета Ставрева

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

  

Антонио Душепеев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК

  

Антония Бъчварова

 

 

 

 

 

НПС

НПС

НПС

 

 

 

  

Аспарух Панов

 

 

ИК

ЗПР

ЗПР

 

 

 

 

 

 

  

Ася Балтакова

 

 

 

 

 

 

ПС

 

ПС

ПС

 

  

Атанас Атанасов

 

 

НПС

ИК

 

 

 

 

 

 

 

  

Атанас Дончев

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Атанас Кръстев

ИК

ИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Атанаска Лингорска

 

 

 

ПС

ИК

 

 

 

 

 

 

  

Атанаска Семова

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Божидар Горанов

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Божидара Цекова

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Божия Божилова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСР

ИК

 ИКОСР 

Борис Димитров

 

 

 

 

 

 

ПС

 

 

 

 

  

Борис Спасов

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

 

 

  

Боян Боев

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Валентин Готов

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Васил Георгиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 НПСНПС 

Васил Огойски

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Васил Шавулев

 

 

НПС

НПС

ПС

 

 

 

 

 

 

  

Венета Коцева

 

 

 

 

 

 

ПС

ПС

 

 

 

  

Веселин Николов

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Веселин Чолаков

 

 

 

 

 

 

ИК

НПС

 

 

 

  

Веселина Цанкова

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владимир Величков

 

 

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

  

Владимир Влайков

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Владимир Костов

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

 

 

  

Вълко Паунски

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

  

Галин Ганчев

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 ИК 

Гено Генов

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Георги Белчев

 

ИК

 

 

 

ИК

ИК

ЗПР

 

 

 

  
Георги Иванов
             ИК

Георги Карев

 

 

 

 

ЗПР

ЗПР

 

 

 

 

 

  

Георги Манов

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Георги Панев

 

 

ИК

ИК

ИК

ЗПР

ЗПР

ИК

 

 

 

  

Георги Петров

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Георги Савов

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Гроздан Стаменов
            НПС НПС

Маргарита Иванова

 

 

 

 

 

ИК

 

 

 

 

 

  

Давид Попиванов

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Даниел Мирчев

 

 

 

 

 

 

 

НПС

ИК

 

 

  

Даниела Божинова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

  

Дафина Домусчиева

 

 

 

 

 

НПС

НПС

НПС

НПС

 

 

  

Десислава Лещарова

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

НПС

 НПС 

Делчо Чолаков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

 

  

Деян Делчев

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Димитър Бучков

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

  

Димитър Войчев

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

  

Димитър Гигов

 

 

 

 

 

 

 

ПС

НПС

 

 

  

Димитър Димитров

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Димитър Костов

 

 

 

 

 

 

ПС

ПС

ПС

НПС

 

  

Димитър Мочев

 

 

НПС

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Димитър Попов

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

НПС

НПС

 НПС НПС

Доля Пчелинска

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

  

Дора Велева

 

ПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дора Нечева

 

 

ПС

ПС

ПС

 

 

 

 

 

 

  

Екатерина Бошнакова

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Екатерина Славова

 

 

 

 

 

ПС

ПС

ПС

НПС

НПС

НПС

 НПС 

Елизабет Нинова

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

  

Елка Константинова

ПРЛ

ПРЛ

ПРЛ

ПРЛ

ИК

 

 

 

 

 

 

  

Емил Капудалиев

 

 

ИК

ИК

ОСР

ОСР

ИК

 

 

 

 

  

Емил Стойчев

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Емил Стоянов

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Емил Чернев

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Емилия Аджова

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

  

Жана Шаранкова

 

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Жасмина Цонева

 

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Захари Захариев

 

 

 

 

 

ИК

ИК

НПС

 

 

 

  

Захари Петров

 

 

НПС

 

НПС

ИК

ЗПР

ЗПР

ПРЛ

ПРЛ

ПРЛ

 ПРЛ ПРЛ

Захари Райков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

  

Здравко Георгиев

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здравко Хатибов

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иван Аспарухов

 

 

 

 

 

НПС

НПС

ИК

 

 

 

  

Иван Буковски

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иван Гечев

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

НПС

 

 

  

Иван Иванов

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

  

Иван Йонов

 

 

 

 

 

 

НПС

ИК

ИК

 

 

  
Иван Керанов
             НПС

Иван Юрганджиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

  ПС

Иванка Шаркова

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

НПС

 

 

  

Йони Михайлов

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Йордан Ганев

 

 

ИК

НПС

 

 

 

 

 

ИК

 

  

Йордан Иванов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

  

Йордан Кирчев

ИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Йорданка Петкова

 

 

 

 

 

НПС

 

 

НПС

 

 

  

Камен Минков

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

 

 

  

Катя Атанасова

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Кирил Бояджиев

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Кирил Велев

 

ИК

ПС

ПС

ИК

 

 

 

 

 

 

  

Кирил Кадийски

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Константин Камберов

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Константин Марков

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Константин Фичев

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Коста Атанасов

 

ПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Костадин Шопов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

 ПС ИК

Красимир Борисов

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Красимир Койчев

 

 

 

 

НПС

ИК

ИК

ИК

ОСР

ЗПР

ОСР

 ОСР НПС

Красимир Найденов

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Красимир Симеонов

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

  

Красимир Шахпазов

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Красимира Кюпова

 

 

 

 

 

 

НПС

ИК

 

 

 

  

Красимира Лозанова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК

 НПС 

Кристиян Каршалъков

 

 

 

 

НПС

ИК

НПС

ИК

 

 

 

  

Крумче Шопова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

 ПС ПС

Лазар Георгиев

 

 

НПС

ИК

ИК

ПСР

 

 

 

 

 

  

Лазар Гроздински

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Лазарина Стоянова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

 НПСНПС

Лилия Таскова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

НПС

 НПС НПС

Люба Георгиева

 

 

 

 

 

ПС

НПС

ЗПР

 

 

 

  

Любомир Минчев

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Малинка Попова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

 ПС ПС

Мара Попович

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мариана Гинева

 

 

 

 

 

ПС

 

 

 

 

 

  

Марин Маринов

 

 

НПС

ПС

НПС

 

ИК

ЗПР

ЗПР

 

 

  

Мария Бонева

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мария Керанова

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Мария Нансен

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Мартин Иванов

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Милан Джорнилов

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Милчо Петров

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

  

Минчо Недевски

 

 

 

 

 

ПС

 

 

 

 

 

  

Михаил Неделчев

ИК

ЗПР

ИК

ЗПР

ЗПР

 

 

 

 

 

 

  

Надежда Александрова

 

 

НПС

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Надежда Михайлова

 

 

 

 

 

ИК

НПС

 

 

 

 

  

Наташа Тодорова

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Невен Илиев

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

НПС

НПС

  

Невен Пенев

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Недялко Тенев

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Нели Недева Попова

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Нели Попова

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Ненчо Пенев

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

  

Нико Линков

 

 

 

 

 

 

 

ПС

ПС

ПС

ПС

 ПС 

Николай Ахтарджиев

 

 

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

  

Николай Ламбов

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Николай Налбантов

 

 

 

 

 

НПС

НПС

НПС

 

 

 

  
Николай Симеонов
            НПС 

Николай Слатински

 

 

ИК

ИК

ИК

 

 

 

 

 

 

  

Николай Филипов

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Николай Христов

 

 

 

 

ПСР

 

 

 

 

 

 

  

Панайот Абаджимаринов

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Панайот Попов

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Пейо Пеев-Шумен

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Петкана Евтимова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

  

Петко Шаханов

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Петранка Василева

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Петър Дидов

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Петър Радушев

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

  

Петър Цанков

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  

Петър Юруков

 

 

 

 

 

НПС

НПС

ИК

ЗПР

ЗПР

ЗПР

 ЗПР ЗПР

Петьо Божилов

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

 

 

  

Пламен Николов

 

 

 

 

 

 

 

ОСР

 

 

 

  
Пламен Бинев
            ПС 

Пламен Нинов

 

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Раденко Пресолски

 

 

 

 

 

 

ЗПР

НПС

 

ИК

 

  

Радка Ладозова

 

 

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

  

Радост Николаева

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Ралин Ралев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

  

Роза Велева

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

  

Росица Господинова

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

  

Росица Иванова

 

 

 

 

 

 

 

 

ПС

ПС

 

  

Румен Урумов

 

 

ИК

ИК

НПС

ИК

НПС

НПС

ИК

 

 

  

Самуел Леви

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

 

  
Сашо Антонов
            НПС 

Сашо Стоянов

 

 

 

 

 

ИК

НПС

ИК

 

 

 

  

Симеон Симеонов

 

 

 

 

 

НПС

НПС

НПС

НПС

НПС

 

  

Сотир Скрински

 

ПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Станка Димитрова

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Стефан Бакърджиев

 

 

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Стефан Димитров

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

НПС

 НПС НПС

Стефан Хаджитодоров

 

 

НПС

ОСР

ЗПР

 

 

 

 

 

 

  

Стефка Киркова

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

НПС

  НПС
 Стефка Костадинова
            НПС 

Стоян Павлов

 

ПС

НПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Стоян Христов

 

ПС

НПС

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Теодор Василев

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

ИК

ИК

 

  

Теодор Страшимиров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

ИКИК

Тодор Даракчиев

 

 

 

ПС

 

 

 

 

 

 

 

  

Тодорка Начева

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Хозе Канети

 

ПС

ИК

ИК

 

 

 

 

 

 

 

  

Христо Койчев

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

 

 

  

Цветомира Лачева

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

 

 

 

  

Цоньо Ботев

 

 

 

 

НПС

ЗПР

ЗПР

НПС

ЗПР

 

 

  

Юлия Енчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НПС

НПС

  

Юри Юнишев

 

 

 

 

 

 

 

НПС

 

 

 

  

Име

Възст

І конф

25К

27К

28К

29К

30К

31К

32К

 33K 34K