АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Държавен герб на Република България Печат
Написано от РДП   
Настоящият герб е приет на 31 юли 1997 г. след като Обединените демократични сили - Съюз на демократичните сили, заедно с присъдружните му партии и организации (Радикалдемократическа, Социалдемократическа, Нова социалдемократическа, Консервативна и екологична, Републиканска партия, Обединен християндемократически център, Християндемократически съюз, Български демократичен форум, Демократическа партия - 1896, Земеделски демократичен съюз, Национален клуб за демокрация, Национално движение "Екогласност", Движение "Гражданска инициатива" - СДС, Съюз на репресираните в България след 9 септември 1944 г., Независимо дружество за защита правата на човека в България - политически клуб, и Федерация на независимите студентски дружества); Народен съюз - БЗНС, Демократическа партия; Вътрешна македонска революционна организация и Българска социалдемократическа партия - с лидер Йордан Нихризов, получава необходимото мнозинство в ХХХVІІІ Обикновено народното събрание. При гласуването 177 народни представители дават своя вот за проекта на Георги Чапкънов и Кирил Гогов, 16 - са против и 29 - се въздържат. Дотогава Българската социалистическа партия яростно се противопоставя на възстановяването на държавния герб, използван до 1946 г., с аргумента, че България е република и като такава е скъсала с монархическото си минало. Затова през 1991 г. контролираното от БСП VІІ Велико народно събрание приема следния конституционен текст: "Гербът на Република България е изправен златен лъв на тъмночервено поле във формата на щит". В продължение на шест години БСП предотвратява всички опити за промяна на горния текст и приемането на герб, който символизира държавната приемственост между Царство България и Република България.

Image

Държавен герб на Република България

(Закон за герб на Република България, Обн., ДВ, бр. 62 от 5 август 1997 г.)

Чл. 1. Гербът на Република България е държавен символ, който изразява независимостта и суверенитета на българския народ и държава.
Чл. 2. (1) Гербът на Република България е изправен златен коронован лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Над щита има голяма корона, първообраз на която са корони на български владетели от Втората българска държава, с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Щитът е поддържан от два златни короновани изправени лъва, обърнати към щита от лява и дясна хералдическа страна. Те стоят върху две кръстосани дъбови клонки с плодове. Под щита върху прехвърлена през краищата на дъбовите клонки бяла лента с трикольорен кант е изписано със златни букви "Съединението прави силата".
(2) Графичното и цветното изображение на герба, съгласно приложенията, са неразделна част от този закон.
Чл. 3. (1) Гербът на Република България се изобразява на държавния печат по начин, определен със закон за държавния печат.
(2) Изобразяването на герба на Република България на други места, както и възпроизвеждането на елементи от герба в значки, възпоменателни медали и други, се допуска само с акт на Министерския съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.