АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Политиците в политиката или игра ли е политиката Печат
Написано от Румен Урумов   
Страната ни отново е в година на избори. И отново пред партиите и политиците ни на преден план стои въпросът за доверието на избирателите. Очевидно е, че през последните няколко години висок процент от хората в България твърдо оттеглиха вниманието си от политиката и политиците. Нормално е в развитите демокрации интересът към политическото съсловие да не е голям, но у нас случаят е друг. Българските политици от всички политически сили с действията или бездействието си, с поведението си направиха всичко възможно да предизвикат реакция на отдръпване и недоверие към себе си от страна на избирателите. Затова най-важният въпрос, който трябва да решат партиите преди изборите, е как да бъдат мотивирани българите отново да гласуват. Kak да бъдат представени платформи, програми и кандидати. Какви качества трябва да притежават кандидатите, за да привлекат общественото внимание.
Азбучна истина е, че политик не се става за година или две. За изграждането на добър професионален политик е необходимо значително повече време. Успехът в развитието зависи от това още в началото на системната подготовка бъдещият политик да притежава основни изискващи се качества. Дейността си да приема като призвание, така както при почти всички други професии.
Работата на политиците е непрекъснато обръщение към обществото, към интересите и тежненията на отделните социални групи. Успешните политици са открити и достъпни за обществото и са познати на обществеността. В същото време те са мисионери на политическата сила, която представляват и преставят.
Резултатът от работата на политиците намира своята явна оценка при избори. Изборите са най-важното и най-достъпно и отговорно демократично средство за политическите сили да докажат приложимостта и ефективността на своите програми.
Радикалдемократическата партия за пръв път от възстановяването си през 1990 година ще участва на местни избори като самостоятелна партия. През последните 13 години сме имали и сега имаме отделни свои представители в местната власт, но на изборите през есента на тази година ще се стремим да постигнем много повече. Имаме както достатъчно натрупан политически опит, така и програма и послания, които могат да привлекат общественото внимание и одобрение по места. Сигурно е, че ще издигнем и представим кандидати, които са достойни, морални, можещи и работещи хора, доказали, че са добри професионалисти в своите области.
Радикалдемократическата партия е носител и продължител на идеите на либералната демокрация, основана на принципите на гражданското общество. Основните наши послания са: най-много свобода, включително социалноикономическа и най-малко държава, която е необходима. Ние последователно и настойчиво, без никакви уговорки и компромиси отстояваме принципа за истинско местно самоуправление. Нашата програма, във всичките й части, е стремеж да бъдат интегрирани интересите на всички хора в обществото ни.
Убедени сме, че бъдещите ни представители в местната власт, кметове и общински съветници, ще работят професионално и ще дадат своя принос за развитието на демокрацията в България.