АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Необходима ли е градска организация на РДП в София? Печат
Написано от Димитър Попов   
Този въпрос стои пред ръководството на РДП отдавна, но днес, в навечерието на местните избори, той е особено актуален. Предстои общо събрание на столичните радикалдемократи, които трябва да обсъдят различни варианти за своята организационна дейност.
В устава на РДП е записано, че основна автономна единица в структурата на партията е местната организация, която се изгражда по местоживеене на териториален принцип. В градовете с районно деление - София, Пловдив и Варна, се допуска учредяването на повече местни организации, които създават общински съвет. А в областите е предвидено да функционират и областни съвети, които да координират дейността на местните структури. Областните съвети се избират от областни конференции.
Както знаем град София е център на община, разделена на 24 административни района, но в същото време той е със статут и на област. Тогава радикалдемократите от столицата какво точно ще избират на предстоящото общо събрание - общински или областен съвет? Не е ли по-рационално на градско ниво да се създаде една действаща структура, която да следва ясно определена цел - успешно участие на местните избори в София? Без значение как ще се нарича тя. По-важното е какво съдържание ще се вложи в нея. Например: да действа на принципа на останалите местни организации в страната - със същите права и отговорности като тях. Логиката на предстоящите местни избори, по сега действащия закон, подсказва именно подобен вариант, а уставът не ни забранява да го реализираме. Да не забравяме, че наесен ще избираме кмет на София и столичен общински съвет, а не кметове на 24-те района и районни съвети. В същото време ръководството на тази градска структура естествено ще изпълнява и координиращи функции спрямо съществуващите районни организации в София, спазвайки стриктно устава.
Опитът ни показва, че събрания като предстоящото трябва да се провеждат само когато има идея, какво точно ще се върши на тях. Защото подобни форуми без определена цел са преди всичко губене на време и демотивират партийните членове. Нека да е ясно, в столицата кампанията ще има национален характер и ако РДП действително иска да се наложи като реален политически субект в обществото, няма право на грешки. Местните избори ще са тест не само за нивото на политическия диалог в дясното пространство и центъра, а и за значимостта на всяка от формациите.