АКТУАЛНО

 

Политическата инициатива „Синя София“ се регистрира за участие в изборите под името „КОД (ДДД-Д3, БДФ)“. Регистрацията се подкрепя и от Радикалдемократическа партия (РДП), БЗНС - София, Българска нова демокрация, НДСВ, Съюз на репресираните, Съюз на свободните демократи, Атлантически съвет.

 

Избирателите в София ще имат възможност да гласуват с един и същ номер на бюлетината - „89“ - за проф. Вили Лилков - за кмет на София, за общински съветници на „Синя София“, за районни кметове на „Синя София“.

 

 

Разумният избор на радикалдемократите в София за кмет на столицата е проф. Вили Лилков - заради неговата биография на учен, политик и демократ. Но има още една причина да гласуваме за проф. Вили Лилков. Той е поел първа глътка въздух в особено значимия за РДП Видински край. Там, където Найчо Цанов е положил основите на Радикалдемократическата партия (РДП) и е формулирал девиза на поколения радикалдемократи: „Народът е господар в страната си“. Тук е мястото да припомним, че едни от най-добрите години за развитието на Видин се свързват с годините, когато местният общински съвет е доминиран от тамошните съпартийци на своя именит съгражданин Найчо Цанов.

 

В годините след Първата световна война, особен принос имат кметовете на Видин от РДП - д-р Асен Цанов и Никифор Недев. Д-р Асен Цанов е първият видински кмет с висше образование, племенник на Найчо Цанов, доктор по право, завършил престижния Хайделбергски университет, а Никифор Недев е един от стожерите на радикалдемократите в града, дългогодишен общински съветник и помощник-кмет.

Наред с грижите на общината по изхранването на градското население и възстановяването на градския живот в следвоенните условия, вниманието на градоначалниците се съсредоточава върху електрифицирането на града. Именно то, както и откритата през 1923 г. жп връзка със София и страната, спомагат за икономическия подем на Видин. Обновяват се машините и съоръженията на съществуващите отпреди спиртна фабрика „Бдин". Основно е ремонтирана съществуващата от 1897 г. парна валцова мелница, обновена е керамичната фабрика за тухли и цигли. Създадени са ред нови предприятия. През 1922 г. заработва валцовата дизел-моторна мелница, построена е тютюневата фабрика „Загорка", отваря врати фабриката за емайлирани изделия и перлата на видинската индустрия - фабриката за порцеланови изделия.

 

Затова, отчитайки политическия опит на проф. Вили Лилков и работата му като общински съветник в продължение на 4 последователни мандата, в т.ч. и два мандата като заместник-председател на Столичния общински съвет, сме убедени, че няма как той да не е наследил от своите известни земляци стремежа за едно демократично и иновативно управление на най-голямата община в България, в името на превръщането на София в един красив и удобен за живеене европейски град.

 

 

В листата за общински съветници ние, столичните радикалдемократи, разпознаваме Иван Сотиров (преференциално гласуване с № 103) - демократ, антикомунист, с богат опит в политиката - народен представител от парламентарната група на СДС в XXXVII ОНС и от парламентарната група на ОДС в XL ОНС, както и в управлението на Столична община: бивш кмет на район Средец и заместник-кмет на Столична община.

 

Захари Петров - председател на РДП

Икономика Печат
Икономика

СТОКОВО-ПАЗАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО Е ВЕЛИКО ДОСТИЖЕНИЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. ЧРЕЗ ТОВА СВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ПРЕХВЪРЛИЛО МОСТ МЕЖДУ ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. А ТЪЙ КАТО В ЕДНО ХУМАННО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ВСЕКИ ТРЯБВА ДА Е ЕДНОВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТЕЛ И ПОТРЕБИТЕЛ, ТО СТОКОВО-ПАЗАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО Е БАЗАТА, КОЯТО ИНТЕГРИРА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ХОРА В ОБЩЕСТВОТО. САМО ТАКА ТЕ НАМИРАТ МЯРКА МЕЖДУ НЕТЪРПИМОСТТА, КОЯТО Е ОСНОВА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НАПРЕД И ТЪРПИМОСТТА, КОЯТО Е ОСНОВА НА ХУМАНИЗМА.

За либерална икономика в България
Либерализмът в икономиката е разбиране за степента на държавната намеса. Като носители на либералната идея ние, радикал-демократите, осъзнаваме, че държавната намеса не може и не е необходимо да бъде елиминирана. Ето защо с нашата програма ние си поставяме задачата да работим за регламентиране на държавната намеса в стопанския живот, ограничаването й в рамките на разумното и което е най-важното - запазване на възможностите за смяна на тези, които осъществяват държавната регулация в стопанския живот.
Нашата програма е насочена към разумните рамки на обозримото бъдеще.Като очертаваме основните принципи на либералната идея, ние си поставяме задачата да работим за установяването в България на необходимите предпоставки за развитието на либералната идея в стопанския живот. Като либерали ние сме чужди на изработването на детайлни програми, чието изпълнение се преследва фанатично и се противопоставяме решително на този подход. За нас бъдещето е в естественото развитие на обществото. Според нас икономическото състояние не е свързано само с жизнения стандарт, изразен в потреблението на материални блага. Икономическата разруха води до деградация във всички сфери на обществения живот. Нещо повече, в съвременния урбанизиран свят икономическата разруха има още едно съществено и трагично следствие - биологичната деградация на индивида. Страната ни е в челните места на позорния списък, отразяващ замърсеността на цялата екосфера, ниска продължителност на живота, висока детска смъртност.
Икономическата програма на РДП е отворена, гъвкава система. Това определя нейната жизненост във времето и съответствието й с динамиката на съвременния икономически живот. Стопанската програма на правителството в последните години на ХХ век и настъпилите изменения в икономиката на страната са по същество изпълняване на либералните принципи за развитие на стопанския живот.
Ключова дума в нашата икономическа програма е устойчивото развитие (sustainable development). Неговата дефиниция като икономическо развитие изцяло координирано от екологични аспекти, трябва да бъде превърната в ядро на управленски насоки на всички нива. В това отношение трябва да бъдат разработени норми и стандарти, съгласувани на международно ниво. Тези норми трябва да осигуряват финансовите инструменти за устойчивост и да позволяват преодоляването на обществените и институционални препятствия по пътя на устойчивото развитие.
- Либерализация в търговията и в производствените отношения - трябва да продължи развитието на ориентирана към износ търговска дейност. Необходимо е усилията да се насочат към установяването на стабилен, ясен и вдъхващ доверие търговски режим, който е в съответствие със световната практика и служи за повишаване на авторитета на българския търговец. След приемането на България в Асоциацията за свободна търговия е необходимо, а и това е в основата на либералния модел в търговията, да бъдат сведени до минимум разрешителните и лицензионни режими, ограничаващи българските производители и търговци. В същото време политиката на държавата трябва да се насочи към подпомагане представянето на българските стоки на външния пазар и разширяване на възможностите за достъп до тези пазари. Радикалдемократите се противопоставят на разширяването на производството заради самото производство. На България е необходимо пазарно-ориентирано производство, което да я направи равностоен участник в световните икономически процеси. Само откритото и осмислено включване в международната конкуренция може да изведе България до увеличаване на приемлива за световните пазари продукция. Отварянето на българската икономика и интегрирането й със световната в течение на недълъг период от време ще доведе до така необходимото преструктуриране на икономиката, даже и без намесата на държавата. Така ще останат тези производства, които са конкурентноспособни на световния пазар и носят съответната печалба. Ние вярваме в творческия потенциал на нацията. За нас освободеният дух на българина е най-важната гаранция за повишаване на производството, за възраждане на селското стопанство, за цялостния стопански подем на страната. Основания за тази своя позиция ние намираме в неограничените възможности на освободената лична инициатива. За нас в центъра на условията, осигуряващи икономическия просперитет, е личността, освободена да твори и същевременно готова да поеме и носи отговорност. Законодателно и организационно е необходимо да се ускори реалното създаване на свободна конкурентна среда, където всички стопански субекти са равнопоставени, да се гарантира свободното движение на стоки и капитали, както в, така и извън страната, участието на българските производители в международното разпределение на труда, ускореното разбиване на държавните монополи, които са спирачка на икономическото развитие. Наличието на монополни структури и процесите на концентрация в икономиката са заплаха за свободата и съществуването на личността. Ето защо ние ще работим за развитието на такива икономически норми и регулатори, които предпазват малките и средните предприятия от убиващата ги монополна конкуренция. Защитата на малките и средните предприятия никога не може да се гарантира от изкуствено създаден държавен орган. Ето защо държавната защита на конкуренцията трябва да се опира на решенията и действията на свободните сдружения на предприемачите и творците на свободна практика. Закриването на едно губещо предприятие не означава неговото изчезване въобще. В условията на частна инициатива това означава неговото преструктуриране, промяна на собствеността, т.е. появата на нов стопански субект и следователно нови работни места.
- Както и във всички сфери на човешката активност, така и в икономиката за нас, радикалдемократите, моралът е основополагащо начало. Ние заставаме зад всеки предприемач, търговец, зад всеки активен гражданин, за който бизнесът не е само модерна дума, а изява на способности, труд и отговорност.
- СРЕДНАТА КЛАСА - БАЗА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА - свободата на частното предприемачество е предпоставка за развитието и укрепването на средните и малките предприятия. Само при развита структура на дребния и средния бизнес може да се гарантира повече свободно пространство за личността, многообразие в обществото, независимост на решенията. Ние решително се противопоставяме на натрапването на митове, че малките и средни предприемачи са препятствие за приложението на високопродуктивни технологии. Свободните предприемачи и практикуващите свободни професии са естествената среда, способна и готова да поеме риска на иновациите. Тази среда е най-гъвкава и е с най-голяма степен на готовност да възприеме принципите на устойчиво икономическо развитие, координирано с екологичните изисквания.
- По традиция РДП е била в защита и подкрепа на кооперациите. С истински либерален подход по отношение на приемствеността и традициите ние разглеждаме процеса на коопериране на собствениците като възлова предпоставка за развитието на производството и селското стопанство. От тази гледна точка решително се противопоставяме на създаването на лъже кооперации от субекти с неизяснена собственост и подчертано пренебрежение към частната собственост. За радикалдемократите това е открит опит за покушение над идеята за кооперациите и посегателство върху свещеното право на собственост.

За опростен и стабилен данъчен режим
Като изхождаме от разбирането, че държавният бюджет се попълва по-ефективно не от високи данъци, а от добре работеща данъчна администрация, ние сме за една опростена и принципна данъчна система, основана на прогресивно-подоходния подход. Предвиждането на гратисни периоди и данъчни облекчения за производствените предприятия и селскостопанската дейност са крайно наложителни. Без такива мерки предприемачите са лишени от необходимата им свобода. Това е особено актуално за селскостопанските производители след периода на почти половин век "кооперативно" земеделие. Новите собственици на земя нямат материални възможности да развиват съвременно интензивно земеделие без необходимите машини. Те не могат да бъдат конкурентноспособни, като се знае, че в повечето страни от Европейския съюз селскостопанската продукция е дотирана.
Държавата не трябва да дава предимства на отделни предприятия, отрасли или подотрасли. Единствен израз на предимствата могат да бъдат данъчните облекчения. Подобни мерки задължително могат да обхващат всички предприятия (частни, кооперативни, държавни) в определения за приоритетен отрасъл. Държавата може да стимулира определен отрасъл и чрез митническия режим.
С всички форми на вземания бюджетът трябва да отнема не повече от 50 % от печалбата на предприятията. Постепенно държавният бюджет трябва да отстъпи ролята си на главен преразпределител на националния продукт за сметка на независимите фондове. Това е единственият начин да се избегне субективното конюнктурно преразпределение, което най-често е в услуга на определени лични интереси.
В прилагането на т.н. "ускорена амортизация" ние виждаме един от пътищата за развитие и модернизация на производството. Повишаването на амортизационните отчисления в краткосрочен аспект намалява данъчното бреме на фирмите, което им дава възможност да увеличат собствените си парични средства за закупуване на машини и съоръжения за обновяване и модернизация.
РДП е за установяване на възможности за водене на собствена данъчна политика от страна на териториалните общности. За нас това е основна предпоставка за ускореното развитие на инфраструктурата както в регионален, така и в национален мащаб.

Значение на чуждите инвестиции
При сегашното икономическо състояние на страната, определено от тежкото комунистическо наследство, необходимостта от обслужване на външния дълг и продължителното практическо отсъствие от световния стоков и капиталов пазар, е немислимо постигането на икономически растеж без привличане на външни инвестиции. Не по-малко е и значението на външните инвестиции и в дългосрочен план. Включването ни в динамичния световен процес на трансфер на капитали и know how няма да позволи повторното изолиране на страната ни. То е от съществено значение и за националната сигурност. Изключително значение могат да имат външните инвестиции в осигуряването на устойчиво развитие, което е основа на инвестиционните проекти в европейски и световен мащаб.
Привличането на външен инвестиционен капитал, а от там и увеличаването на производителността не може да се осъществи само на база възможностите на вътрешния пазар. За една малка страна с ограничени ресурси, каквато е България, привличането на външни инвестиции може да се осъществи реално само чрез интегрирането ни в структури с мощно пазарно присъствие. Краткият ни опит показва, че написването и приемането на добри закони съвсем не е достатъчно за привличането на външни инвестиции. Необходима е една практично осмислена, агресивна политика за привличане на външния инвеститор. Дори и малкото, което България предлага - благоприятно географско разположение и качествена и сравнително евтина работна ръка, е малко известно на външните инвеститори. Направеното в това отношение през изтеклото време на реформи е незначително.
РДП ще работи решително за широко представяне на България като благоприятно място за инвестиране. Протекционизмът пречи за развитието и единствен негов резултат е задълбочаването на икономическите проблеми.
За засилване привлекателността на България за външния инвеститор е необходимо:
- работоспособна, ясна и стабилна данъчна система.
- постоянство и почтеност на държавните институции и предприятия при контактите им с потенциалните инвеститори.
- съвременна цялостна законова уредба, особено по отношение на собствеността и икономическата дейност. Конституционно и законово решение за закупуване на земя от чуждестранните инвеститори.
- развитие на информационната инфраструктура и системата от предлаганите услуги, особено банковите.
Ние считаме, че от първостепенно значение е възможността в страната да се създадат благоприятни условия за работа на чужди банки. Това е единствения начин в България да се установи реална банкова система след няколко десетилетия псевдобанкерство.
Необходимо е да се активизира инвестиционната активност на България в други страни. Макар и в затруднено икономическо състояние трябва да се търсят и реализират възможности за инвестиране на български капитал в чужбина. Това е необходима и неотменима предпоставка за интегрирането ни в световния икономически процес и за по-широкото ни пазарно присъствие.

Социалното в либералната икономика
Либералната социална политика има за цел осигуряването на максималните възможности за свободен и достоен живот за всеки член на обществото. Свободата на личния избор не освобождава обществото и държавата от отговорната грижа за всички граждани и в частност тези от застрашените категории - самотни и възрастни хора, безработни, хора с ниски доходи, инвалиди, самотни майки, сираци и изоставени деца.
РДП е за изграждането на нова, съвременна и ефективна устройствена система за социални грижи, което трябва да продължи с активна законодателна дейност с цел непрекъснатото й усъвършенстване и модернизация в зависимост от натрупването на средства. Социалните фондове трябва да бъдат поставени под контрола на обществото.
Грижите за социално слабите, за съхранение на околната среда, за образованието, здравеопазването, за културата и изкуството са израз на либералния приоритет на индивида и неговата лична свобода пред всяка институция. Реална социална закрила може да се постигне не чрез голата вяра за справедливо преразпределение, а чрез създаване на условия за натрупване на съответните фондове. Единственият начин за постигане на това състояние е осигуряване на свобода на частната инициатива. За либерала свободата и хуманността са неделими.
За нас най-социалното е осигуряване на възможността за самоопределяне и реализиране на личността. Ние сме за изравняване на шансовете за реализация на свободния човек. Свободният човек е свободен и от бедността и мизерията. Либералното пазарно стопанство е социално, защото създава благосъстояние, работни места и простор за развитие на личността. Възможно най-широкото участие на хората в предприемаческата дейност е гаранция за социалното укрепване не само на индивида, но и на нацията като цяло.
Израз на свобода е и организирането на независими осигурителни, пенсионни и здравни фондове. Само те са гаранция срещу бюрокрацията и илюзорната надежда, че може да се намери бюрократ с добра душа, който ще реши проблема на социално слабите.
РДП счита, че опитите да се решават социални проблеми чрез повече държавно управление и по-високи данъци, достигат своите граници и постепенно се превръщат в пречка на социалния прогрес. Поради това качеството на управлението е същността на въпроса, изискващ сериозен размисъл, теоретични и практични усилия. РДП е за продължаване на търсенето на различни обществено-частни хибридни модели.
Защитавайки идеите на либералната социална политика РДП счита, че тя трябва да се развива в посока на:
- осигуряване на максимални възможности за свободен и достоен живот за всеки член на обществото. За това е нужен стабилен растеж на доходите в бюджетната сфера, на пенсиите, както и повишаване на минималната работна заплата.
- активна политика по отношение на пазара на труда с цел повишаване на броя на работните места и решително понижаване на равнището на безработицата в страната.
- целенасочено и ефективно подпомагане на най-уязвимите групи от населението: деца и възрастни с физически и умствени увреждания, самотни майки и деца сираци, самотни възрастни хора.
- развиване на нови форми за социални услуги - дневни центрове за увредени деца, рехабилитационни центрове за инвалиди, бюра за социални услуги.
- интегриране на малцинствените групи в обществото.
- законодателно уреждане на правата на хората с увреждания в съответствие с европейските стандарти. Създаване на достъпна околна и битова среда и равнопоставеност съгласно стандартните правила на Съвета на Европа за равен шанс на инвалидите.
- активно привличане на неправителствени организации в социалната сфера и насърчаване на социалното предприемачество.

Подготовка на кадри, способни да мислят и работят в пазарни условия
Ние сме категорично против гарантиране на пожизнения статус на неефективния административен персонал на всички нива. Независими мениджъри с ясно определени отговорности и гарантирани права са изходът, който търсим.
Бавният ход на реформата, непрекъснатата съпротива срещу промените и инерцията в мисленето показват, че страната ни изпитва остра нужда от нови кадри, с нова, отговаряща на изискванията на прехода подготовка, от кадри с ново мислене.
Промяната на структурите изисква допълнителни усилия от всяка личност в нашето общество. Това са усилия, насочени към постоянно повишаване на квалификацията, готовност за преквалифициране и поемане на риска от мобилност при избора на работно място.
Съобразно стремежите ни за интегриране в бъдещия европейски пазар трябва да насочим обучението и подготовката на кадрите както у нас, така и в чужбина. Една от решаващите предпоставки за икономическото ни интегриране е интегрирането ни в съответните образователни и научно-изследователски програми.

Пазар на работната сила
На България е необходима ясна законодателна система, уреждаща взаимоотношенията между работодатели и работници. С днешния, макар и ремонтиран социалистически кодекс на труда, можем да имаме само различни метаморфози на синдикати от социалистически тип.
Пазарът на труда е неотменим елемент на пазарната икономика. Този пазар изисква своите закони и система, гарантираща тяхното изпълнение.
Особено важно в тази насока е да се дефинират ясно правата и задълженията на стопанските ръководители. Задължително е в непреките компоненти, определящи стойността на работната сила, да се включи задължението работодателят да осигурява преквалификацията на наетите работници в съответствие с темповете на обновяване и Приемаме децентрализацията като необходим по-късен етап в синхрон с държавното устройство, търсейки точния баланс на ценности в процеса на Евроинтеграцията.
РДП е за непрекъснато усъвършенстване на досега приетото законодателство в областта на здравеопазването. След създаването на частни и фирмени здравно осигурителни фондове, наред с държавната система, ще даде възможност на медиците да сключват договори и да работят с няколко здравно осигурителни каси. Обвързването на пациентите с определен (домашен) лекар, както е моментното състояние на нещата, трябва да отстъпи на напълно свободния избор, стига даденият лекар да работи със съответната каса, в която определен човек си внася здравно осигурителните вноски. Необходимо е запазването на определени здравни заведения, които са на цялостна издръжка на общините и в които ще може да се оказва помощ на социално слаби и бедни хора, които нямат възможност да покриват своите здравни вноски.
РДП не разглежда здравеопазването като някакъв изолиран дял от обществената практика. Ние сме решително против каквито и да е форми на отделяне, отлъчване на болните от нормалния ритъм на живота, независимо от естествената им временна неработоспособност и съответна степен на понижена социабилност. Тук става дума за социално-психологически климат в тази област, за култивирането на обществена толерантност и ангажираност. Чрез различните форми на профилактика и здравна, телесна и психиатрична култура здравеопазването всъщност се "въвлича" в нормалното битие и престава да бъде затворен свят на страданието.