АКТУАЛНО

 

Политическата инициатива „Синя София“ се регистрира за участие в изборите под името „КОД (ДДД-Д3, БДФ)“. Регистрацията се подкрепя и от Радикалдемократическа партия (РДП), БЗНС - София, Българска нова демокрация, НДСВ, Съюз на репресираните, Съюз на свободните демократи, Атлантически съвет.

 

Избирателите в София ще имат възможност да гласуват с един и същ номер на бюлетината - „89“ - за проф. Вили Лилков - за кмет на София, за общински съветници на „Синя София“, за районни кметове на „Синя София“.

 

 

Разумният избор на радикалдемократите в София за кмет на столицата е проф. Вили Лилков - заради неговата биография на учен, политик и демократ. Но има още една причина да гласуваме за проф. Вили Лилков. Той е поел първа глътка въздух в особено значимия за РДП Видински край. Там, където Найчо Цанов е положил основите на Радикалдемократическата партия (РДП) и е формулирал девиза на поколения радикалдемократи: „Народът е господар в страната си“. Тук е мястото да припомним, че едни от най-добрите години за развитието на Видин се свързват с годините, когато местният общински съвет е доминиран от тамошните съпартийци на своя именит съгражданин Найчо Цанов.

 

В годините след Първата световна война, особен принос имат кметовете на Видин от РДП - д-р Асен Цанов и Никифор Недев. Д-р Асен Цанов е първият видински кмет с висше образование, племенник на Найчо Цанов, доктор по право, завършил престижния Хайделбергски университет, а Никифор Недев е един от стожерите на радикалдемократите в града, дългогодишен общински съветник и помощник-кмет.

Наред с грижите на общината по изхранването на градското население и възстановяването на градския живот в следвоенните условия, вниманието на градоначалниците се съсредоточава върху електрифицирането на града. Именно то, както и откритата през 1923 г. жп връзка със София и страната, спомагат за икономическия подем на Видин. Обновяват се машините и съоръженията на съществуващите отпреди спиртна фабрика „Бдин". Основно е ремонтирана съществуващата от 1897 г. парна валцова мелница, обновена е керамичната фабрика за тухли и цигли. Създадени са ред нови предприятия. През 1922 г. заработва валцовата дизел-моторна мелница, построена е тютюневата фабрика „Загорка", отваря врати фабриката за емайлирани изделия и перлата на видинската индустрия - фабриката за порцеланови изделия.

 

Затова, отчитайки политическия опит на проф. Вили Лилков и работата му като общински съветник в продължение на 4 последователни мандата, в т.ч. и два мандата като заместник-председател на Столичния общински съвет, сме убедени, че няма как той да не е наследил от своите известни земляци стремежа за едно демократично и иновативно управление на най-голямата община в България, в името на превръщането на София в един красив и удобен за живеене европейски град.

 

 

В листата за общински съветници ние, столичните радикалдемократи, разпознаваме Иван Сотиров (преференциално гласуване с № 103) - демократ, антикомунист, с богат опит в политиката - народен представител от парламентарната група на СДС в XXXVII ОНС и от парламентарната група на ОДС в XL ОНС, както и в управлението на Столична община: бивш кмет на район Средец и заместник-кмет на Столична община.

 

Захари Петров - председател на РДП

Дом, семейство, бит, демографска политика Печат

Дом, семейство, бит, демографска политика

РДП е за възраждане на най-добрите традиции на българския дом, към възстановяване на разрушената ценностна система през годините на тоталитарния режим, към възпитаване на мислене, принципи и отношения, необходими за изграждането на отвореното гражданско общество.
Създаването на гражданска култура започва с възпитанието на децата в отговорност към правата и задълженията на всеки член на обществото. Грижата и отговорността за възпитанието на децата трябва да бъде възложена на семейството. Именно в семейството се залагат основните разбирания за хигиенни и битови навици, култура на поведение, работливост, ученолюбие, основни разбирания за лична свобода и достойнство, отговорност, всичко това, което формира мирогледа на една личност или както го наричаме "първите шест години". Дълги години се пренебрегваше ролята на семейството при възпитанието на децата. В детските градини и училищата се въздигаше ролята на колектива и се подценяваше индивидуалността. При целодневното отсъствие на родителите от дома възпитанието протичаше предимно на улицата. Далече сме от мисълта, че децата трябва да растат като в саксия и да се възпитават егоисти. Контактите с други деца в детски градини, забавачници и училище възпитават децата към живот в общност, където те трябва да се научат на толерантност и уважение към другите, към спазване на правилата на общността, към оказване на помощ и взаимопомощ.
РДП с тревога следи демографското развитие на страната. България не е единствената страна в Европа с отрицателен прираст на населението, но размерите на този процес през последните години стават тревожни. Това се дължи както на намалената раждаемост, така и на ниската възраст на смъртност. РДП счита, че демографското състояние на страната може да се подобри не с приемането на законови разпоредби, а с цялостното подобряване на качеството на живота, с разкриването на повече работни места и с мотивация на младите хора към създаването на семейство и деца, с рязкото подобряване на медицинската помощ.
Демографският срив в страната изисква особена грижа за децата. Необходимо е:
- да се усъвършенства Закона за закрила на детето;
- повишаване на целевите семейни помощи и добавки за деца;
- данъчни преференции за многодетните семейства.
РДП счита, че намаляването на емиграцията на млади хора от страната може да стане чрез целенасочена работа с тях и привличането им във всички области на икономиката. Младото поколение българи израсна в условията на информационното общество и е най-подготвено да отговори на изискванията на новото време. Само създаването на условия за мотивация и реализация на младежта в управлението и икономиката ще спре напускането им.
РДП е за засилване на връзките на Родината с етническите българи, живеещи извън границите на България и е против всякакви опити за насилствената им асимилация, било по пътя на ликвидирането на българските училища и културни центрове, било чрез смяната на техните имена. РДП е за увеличаване на помощта към нашите сънародници, както морална, така и материална. Крайно време е, след дълги години, когато комунистическата държава се правеше, че тези хора не съществуват, нашите сънародници зад граница да почувстват и да възстановят връзките си със страната, от която водят началото си техните корени.