АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Столичните радикалдемократи издигат Захари Петров за кандидат на Синята коалиция за кмет на София Печат

Писмо на Изпълнителния комитет на РДП до националните ръководства на партиите от Синята коалиция

ДО НАЦИОНАЛНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА БСДП, ДСБ,ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ, СДС

Уважаеми партньори,

Уведомяваме ви за решение на Софийската организация на Радикалдемократическата партия в България за издигане на кандидатурата на председателя на РДП, Захари Петров, за кандидат на Синята коалиция за кмет на Столична община.

 

Убедени сме, че не можем да лишим хилядите сини избиратели от кандидат на Синята коалиция, за когото да гласуват.

Готови сме да подложим на сравнение предложената кандидатура и с други кандидати на партиите от Синята коалиция.

На свое заседание от 18.09.2009 г. Изпълнителният комитет на РДП подкрепи решението на Софийската организация.

София
23.09.2009 г.

ИК на РДП