АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

ХХХІІ. Декларация на Конгреса Печат
Д Е К Л А Р А Ц И Я


РДП е партия с над 100-годишна история, която отстоява ценностите на либералната демокрация, на морал в политиката, на гражданското общество.
Ние изцяло споделяме приоритетите на обединена Европа, събрани в три думи – свобода, равенство, справедливост.
Каузата, идентичността и програмата определят РДП като дясноцентристка партия в българското политическо пространство. Нашите идеи и послания, практическата им реализация, са насочени в интерес на конкретни социални групи – учителите и лекарите, държавните служители и хората със свободни професии, дейците на науката, културата, изкуството, представителите на малкия и среден бизнес и на българската младеж.
Конгресът констатира, че дясноцентристкото политическо пространство е раздробено до такава степен, че е неспособно ефективно да представлява интересите на потенциалните избиратели
Ние от РДП считаме, че единствено възможният вариант е в обединение на усилията на партии, на движения, на отделни граждани, чрез мощно гражданско движение да променим политическото статукво у нас и да отворим пътя за бърз просперитет на всеки български гражданин в обединена Европа.