АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Петър Николов Юруков Печат
Роден на 14 април 1938 г. в Пловдив. Завършва основно образование в с. Куртово Конаре, където живеят родителите му, а средно - в родния си град. През 1960 г. се дипломира във Висшия институт по хранително-вкусова промишленост - специалност технология на тютюна и тютюневите изделия. През 1956 г., по време на унгарските събития, за определен период е изключен по политически причини. От 1960 до април 1966 г. работи като технолог в Тютюнева промишленост - Ямбол, а от април до декември 1966 г. е старши технолог в цигарена фабрика "Родопи" в Пловдив. В края на 1966 г. след конкурс е назначен за научен сътрудник в Института по тютюна и тютюневите изделия. През 1976 г. защитава докторска дисертация, а през 1983 г. се хабилитира като старши научен сътрудник ІІ степен. Самостоятелно и в колектив участва в написването на 60 научни публикации, обзори, монографии и други трудове. Има признати три изобретения. От 1991 до 1996 г. е бил научен секретар на ИТТИ. Притежава американска диплома за тютюнев експерт. Завършил е и курс по мениджмънт. През 1996 г. е утвърден за държавен експерт по тютюна. Член е на специализирания научен съвет по хранително-вкусови технологии към ВАК и на Съвета на директорите на "Асеновград-БТ" - до май 2000 г. В момента е ръководител на направление "Обработка и преработка на тютюн" в ИТТИ. От 1991 г. е член на Радикалдемократическата партия в България. От 1995 г. е председател на местната организация в Пловдив и член на Националния партиен съвет. От 1999 г. е в състава на Изпълнителния комитет на РДП, а от 2001 г. е един от тримата й заместник-председатели. Женен е, с едно дете.