АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Теодор Димитров Страшимиров Печат
ImageРоден на 17 юли 1941 г. в гр. София
През 1966 г. е завършил Висш машинно-електротехнически институт, София, със специалност “Радиотехника”.
Защитил е през 1977 г. дисертация на тема “Машинно проектиране на линейни електронни схеми”, притежава научна степен “доктор-инженер”.
Специализирал е в Япония и ФР Германия.
През 1993 г. е получил научно звание старши научен сътрудник ІІ степен по телевизионна техника.
Работи последователно като асистент и старши асистент в катедра “Теоретична електротехника” на ВМЕИ, завеждащ студио в Комитет по телевизия и радио, , преподавател в Нигерия, инженер в БНТ, заместник-директор на Техническа дирекция на Българската национална телевизия, а от 1993 - технически директор и главен секретар на БНТ.
Бил е и директор на Националния център по метрология към Комитета по стандартизация и метрология.
В момента е сътрудник към фирма “ЕМСИСТ-6” ООД.
Владее френски, немски, руски и английски език.
Интересува се от класическа музика, художествена литература; високопланински туризъм и колоездене.
От 1993 г. е член на Радикалдемократическата партия , а в момента е член на нейния Национален партиен съвет.