АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Захари Петров Петров Печат
ImageРоден на 28 октомври 1946 г. в град Елхово. През 1970 г. завършва математика в Софийския университет "Свети Климент Охридски" - специалност комплексен анализ. От 1970 до 1992 г. работи последователно като научен сътрудник, ръководител на лаборатория и ръководител на проект в Централния институт за изчислителна техника - София, Научноизследователския и проектен институт "ИНТЕРПРОГРАМА" - София, Националния център за информационни системи "ИНФОМА". Автор на множество книги, сборници и публикации в областта на алгоритмичните езици, операционните системи, управлението на мрежи от разнородни изчислителни машини. От 1992 г. е генерален директор на НЦ "ИНФОМА", а от 1997 до 2000 г. - изпълнителен директор на "ИНКОМС-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" АД. Председател на Фондация "Микротел". Член на Радикалдемократическата партия в България и на нейния Национален партиен съвет от 1990 г. От 1995 г. е член на Изпълнителния комитет на РДП, от 1997 г. - неин заместник-председател, а от 2001 г. - председател. Основател на Координационния съвет на СДС в район "Искър" - София и няколко пъти негов председател. Съосновател и говорител (1991-1992 г.) на Софийския регионален съвет на СДС, член и председател на комисията по етика към него (1994-1995 г.). В парламентарните избори за XXXVII и XXXVIII Обикновено народно събрание е кандидат за депутат от СДС в 24-ти Многомандатен избирателен район. Женен, с едно дете. Ползва руски, английски и френски.