АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Верни на традициите - за по-добро настояще! Печат
Написано от РДП   

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за политическо сътрудничество

между  РДП, ПП „Обединени земеделци” и БСДП през 2011 г.

Ние, членовете на традиционните български партии, се гордеем с делата на нашите предшественици в борбата за свобода и демокрация. Ние, земеделци, социалдемократи и радикалдемократи, сме приемници и продължители на една над стогодишна история, свързана с реализацията на идеи  в името на просперитета на България. Оставайки верни на традициите, ще отстояваме принципите за свобода, народовластие и справедливост.

Потвърждавайки своята традиционна привързаност към конституционализма и уважавайки върховенството на закона, ние, представителите на традиционните политически сили, сме убедени, че политическата система у нас трябва да се изгражда на основата на демократични принципи, отстоявани от легитимни политически партии. Те са нужни, както показва опита в Западна Европа, за да бъдат генератор на идеи за управление, да станат среда за израстване на управленски кадри и първоначален филтър при всеки избор, както и да носят политическата отговорност за всяко управленско решение.

Ние, земеделци, социалдемократи и радикалдемократи, оставаме верни на принципите на конституционализма. Ние сме за равнопоставеност на всички при избора на централни и местни органи на властта и за представители в институциите в Европа, така, както е записано във върховния закон у нас. В този смисъл сме против налагането на всякакви изкуствени прегради и ограничения пред политическите партии, които комерсиализират и компрометират изборния процес. Те не само са антиконституционни, но са израз на балканската хитрост на съвременните бизнесиграчи в политиката за подмяна на сопите, краденето на бюлетини и състезанието с предизвестени участници - победители от близкото и по-далечно минало.

В дългогодишната си история ние сме виждали непрекъснат стремеж на спечелилите парламентарни избори да наложат тоталната си власт - и всички те са завършвали с провал.

Ние, земеделци, социалдемократи, радикалдемократи, днес сме част от Синята коалиция. Тази наша позиция се определя от факта, че за решаване в трудни моменти на важните задачи за необратимост на прехода към демократично гражданско общество у нас и за просперитета на страната е необходимо обединението на всички демократични сили, на всички разумно мислещи хора. Такава беше нашата позиция в първите години след краха на тоталитаризма, когато участвахме във формирането на СДС, такава бе тя и в трудните години на икономическа катастрофа след повторното управление на БСП, когато създадохме ОДС. Отминалото време ни дава право да поставим обективната оценка, че и през двата периода, макар и кратки по времетраене, страната направи решителни крачки по пътя на своето ново европейско развитие.

Днес, във времето на световна икономическа криза, единството на демократичните сили за обединяване на разумните, мислещи хора у нас е нужно повече от всякога. Ние обаче приемаме партньорството единствено и само като равноправен диалог, с цел постигане на по-добри резултати в управлението, в икономиката и във всички сфери на обществения живот. Заявяваме, че в този смисъл ще търсим не това което ни разделя, а това което ни обединява в принципите, вижданията и платформите.

Ние, земеделци, социалдемократи и радикалдемократи разбираме, че днес пред нашето общество има задачи, които изискват стратегически решения, чийто хоризонт е с десетилетия напред. Затова в поредица от дискусии с политическите ни партньори, с експерти и представители на гражданския сектор, ще конкретизираме нашите програми с конкретни изводи и ще ги предложим на нашите партньори за изграждане на общи позиции.

През 2011 г. предстоят избори за президент и избори за местни органи на властта. Готови сме да предложим достойни наши кандидати при издигането на единни кандидатури за президент и вицепрезидент на демократичните сили.

Всяка от нашите партии има проверени в годините критерии за издигане на кандидати за общински кметове и съветници и процедури за оценка на тяхната компетентност и избираемост.

Нашите устави предоставят на местните организации привилегията и отговорността да извършат самостоятелен избор на техните избранници за участие в местната власт. Но ние, националните ръководства на ПП „Обединени земеделци”, БСДП и РДП ще съдействаме на местните си организации да преодолеят проявите на регионално мислене и на базата на общи критерии и правила да излъчат най-достойните и избираеми кандидати за кметове и общински съветници.

За РДП - З. Петров

За ПП „Обединени земеделци” - Л. Вичев

За БСДП - Й. Нихризов