АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Росица Димитрова Иванова Печат

Image

 

 • дата на раждане: 9 ноември 1966 г.
 • месторождение: град Горна Оряховица, област Велико Търново
 • семейно положение: омъжена, с едно дете
 • образование: висше икономическо в УНСС - София, висше - информатика в СУ “Св. Климент Охридски” - Химически факултет
 • професионална дейност:
  административен организатор в Столична община - р-н "Искър";
  специалист в Главна инспекция по труда;
  специалист в ДНСК;
  специалист в БЗОК
 • чужди езици: английски
 • компютърна грамотност: добра
 • политическа принадлежност: член на Радикалдемократическата партия в България от 1996 г., от 2000 г. - член на Проверителния съвет на партията