АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Стефан Атанасов Димитров Печат

 Image

  • дата на раждане: 8 май 1938 г.
  • месторождение: село Радан войвода, област Варна
  • семейно положение: женен с две деца
  • образование: висше, СУ “Св. Климент Охридски” - специалност “Български език и литература”, втора специалност “Педагогика”
  • професионална дейност:
    1962-1997 г. - Металургичен комбинат “Кремиковци” - строителен работник, седем години в производството, след което работи в администрацията последователно като програмен ръководител, организатор по културно масовата дейност, инспектор в сектор “Писма, жалби и сигнали”
  • политическа принадлежност: член на Съюза на демократичните сили от 1994 до 2003 г. и на Радикалдемократическата партия в България от 1995 г. ; през 2001 г е избран за член на Националния партиен съвет на РДП.