АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Васил Стойов Георгиев Печат

Image

 • дата на раждане: 8 октомври 1948 г.
 • месторождение: град София
 • семейно положение: женен, има две дъщери
 • образование: висше, Технически университет - специалност “Подемно-транспортни, строителни и минни машини и системи”
 • професионална дейност:
  от 2000 г. - ДАМТН - ГД “ИДТН”, началник на Главната инспекция за държавен технически надзор
  1997-2000 г. - зам.-директор на Държавната инспекция за технически надзор
  1994-1997 г. - TCL във Франция, Тунис, Канада - контролен инженер по подемно-транспортна техника
  1976-1994 г. - Завод за асансьори, заемани длъжности - конструктор, технолог, началник на изпитателна лаборатория, главен технолог и началник контрол и монтажи
 • чужди езици: френски и руски
 • политическа принадлежност: член на Радикалдемократическата партия в България от 1990 г. и на Съюза на демократичните сили от 1997 г.