АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Петър Тодоров Цачев Печат

Петър Тодоров Цачев
(3. ІІ. 1881 - 30. І. 1955 г.)

ImageРоден в Ловеч. Син на опълченец. След завършването на прогимназия в родния си град, отива във Виена, а след това в Берлин. Пребиваването си в чужбина използва за изучаване на чужди езици и финанси (1907 - 1909 г.) Политическата си дейност започва през 1911 г. като член на Радикалдемократическата партия в България. От 1923 до 1924 г. е член на Изпълнителния комитет на РДП. От август 1923 г. е член на Управителния съвет на Демократическия сговор. През 1927 г. е един от основателите и ръководителите на Политическия кръг "Звено". Депутат в ХХІ Обикновено народно събрание, като от 4. І. 1926 до 15. ІV. 1927 г. е негов подпредседател. След държавния преврат на 9 септември 1944 г. е член на Централното управление на Народния съюз "Звено". Участва в българската делегация при подписване на Спогодбата за военно сътрудничество между България и Югославия на 5. Х. 1944 г. в Крайова. От 1945 до 1947 г. е политически представител на нашата страна в Белград. Министър на финансите в първия кабинет на проф. Александър Цанков от 9. VІ. 1923 г. до 22. ІХ. 1923 г., във втория кабинет - от 22. ІХ. 1923 до 4. І. 1926 г. и в първия кабинет на Кимон Георгиев - от 19. V. 1934 до 22. І. 1935 г.