АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Илия Георгов Печат

Илия Георгов
(1860 - 12. VІІ. 1945 г.)

Роден в град Велес (дн. в Македония). Първоначално влиза в редовете на Демократическата партия, но скоро след това започва да се числи към т. нар. "млади демократи", които през август 1906 г. се отделят от нея и формират Радикалдемократическата партия в България. Участва активно както в нейното организационно укрепване, така и в списването на печатните й издания - вестниците "Демократ", "Радикал" и списание "Демократически преглед". След държавния преврат на 9 юни 1923 г. посреща отрицателно натиска на правителството - начело с проф. Александър Цанков, упражнен върху РДП за вливането й в Демократическия сговор. В началото на февруари 1924 г. е един от най-ревностните поддръжници на идеята за излизането на партията от Сговора. Депутат в V Велико народно събрание и в ХІІ, ХІІІ, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ и ХХІІ Обикновено народно събрание.