АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Александър Асенов Джеров Печат

Александър Асенов Джеров

ImageРоден на 27 юни 1929 г. в София. Завършва Втора мъжка гимназия в София и право в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Доктор по международно частно право. Професор по вещно право. Адвокат в продължение на повече от 30 години. Юристконсулт на Министерство на благоустройството от 1966 до 1973 г. Декан на Департамента по право в Нов български университет от 1993 г. Професор в Специализирания научен съвет по правни науки от 1994 г. Има множество публикации и издадени книги на юридическа тематика. Член на Радикалдемократическата партия в България (РДП) от 1989 г. Заместник-председател на РДП от 1993 г. до 1995 г. Депутат в VІІ Велико народно събрание и председател на Парламентарната законодателна комисия. Депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание и председател на Парламентарната законодателна комисия в ХХХVІ ОНС. От ноември 1996 г. става член на Демократическата партия. Депутат в ХХХVІІ ОНС (Парламентарна група на Народен съюз - БЗНС, ДП). Зам.председател на Парламентарната правна комисия в ХХХVІІ ОНС. Заместник- председател на Демократическата партия. Представител на България в "Комисията за демокрация чрез право" към Съвета на Европа. Депутат от Благоевград в ХХХVІІІ ОНС (Парламентарна група на Народен съюз - БЗНС, ДП). Заместник-председател на ротационен принцип на ХХХVІІІ ОНС и заместник-председател на Парламентарната комисия по правни въпроси и законодателство срещу корупцията. Заместник-ръководител на Делегацията в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Женен, има едно дете. Говори руски, френски и немски език.