АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Александър Иванов Хаджийски Печат

Александър Иванов Хаджийски

ImageРоден на 4 ноември 1946 г. в с. Горни Пасарел, Софийска област. Завършил е специалност "Геодезия" в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Специализирал е бизнес администрация. Доктор на науките. Автор на множество публикации в специализирани издания. Научен сътрудник в Централна лаборатория по висша геодезия при БАН от 1969 до 1997 г. Общински съветник в Столичния общински съвет от 1991 до 1997 г. Заместник-председател на Софийски регионален съвет на СДС от 1995 до 1997 г. Член на Съюза на учените в България. Член на Научно-техническите съюзи в България. Член на Радикал демократическата партия. Депутат в ХХХVІІІ Обикновено народно събрание. Председател на Националния статистически институт от май 1998 г. Женен, има едно дете.