АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Георги Бенчев Карев Печат

Георги Бенчев Карев

Роден на 23 август 1943 г. в Шумен. Има висше медицинско образование. От 1971 до 1993 г. работи в Катедрата по биология в Медицинския университет - Варна. Бил е член на Изпълнителния комитет и заместник-председател на Радикалдемократическата партия в България. Депутат в ХХХVІ и ХХХVІІ Обикновено народно събрание. Председател на Парламентарната комисия по здравеопазването в ХХХVІ ОНС. Посланик на Република България в Кралство Мароко.