АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Георги Стефанов Панев Печат

Георги Стефанов Панев

ImageРоден на 10 януари 1942 г. в София. През 1959 г. завършва средното си образование в ССУ "Тодор Минков". Завършил е специалност "Физика" в Софийския университет "Свети Климент Охридски" през 1967 г. Доктор на физическите науки по атомна физика. Има множество публикации във водещи чужди списания. Научен сътрудник в Института по електроника към БАН, работи в областта на физиката на свръхвисокия вакуум от 1967 до 1971 г. През 1974 г. защитава дисертация на тема "Резонансно презареждане на йони на алкалоземни елементи" и получава научната степен кандидат на физико-математическите науки. Главен асистент и доцент в катедра "Атомна физика" на Софийския университет "Свети Климент Охридски" от 1975 г. През 1991 г. прекъсва научната и преподавателска си дейност. Член на Националния координационен съвет на СДС (впоследствие - Национален партиен съвет) от 1990 до 2001 г. Политически и организационен секретар на СДС от 1991 до 1992 г. Член на Изпълнителния комитет на Радикалдемократическата партия от януари 1990 до 1997 г. Заместник-председател на РДП от 1995 до 1997 г. Народен представител в ХХХVІ Обикновено народно събрание. Автор и вносител през 1992 г. на Закона за декомунизацията в сферата на висшето образование и науката. Депутат в ХХХVІІ, ХХХVІІІ и ХХХІХ Обикновено народно събрание. Председател на Парламентарната комисия по образование в ХХХVІІІ ОНС. Автор и вносител на Закона за обявяване на комунистическия режим в Република България за престъпен. Женен, има две деца.