АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Иван Илиев Флоресков Печат

Иван Илиев Флоресков

  • дата на раждане: 28 април 1947 г.
  • месторождение: град Видин
  • образование: висше - медицина
  • депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание - от 11. ХІ. 1991 г. (избран на мястото на Иван Пушкаров) до 20. V. 1992 г. - освободен поради възстановяване депутатските права на Иван Пушкаров
  • участие в парламентарни комисии: за младежта, спорта и туризма (от ноември 1991 г. до 20. V. 1992 г.) и по жалбите, предложенията и петициите на гражданите (от ноември 1991 г. до 20. V. 1992 г.)