АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Невен Любомиров Пенев Печат

Невен Любомиров Пенев

  • дата на раждане: 20 юли 1958 г
  • месторождение: град Русе
  • образование: висше - инженерство
  • професия: инженер-лесовъд
  • депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание
  • участие в парламентарни комисии: по околната среда и по транспорта