АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Николай Димитров Налбантов Печат

Николай Димитров Налбантов

Image
  • дата на раждане: 25 септември 1963 г.
  • месторождение: град Асеновград
  • образование: висше - инженерство (електроснабдяване и електрообзавеждане)
  • професия: инженер
  • депутат в ХХХVІІ Обикновено народно събрание
  • участие в парламентарни комисии: по земеделието и горите и по енергетиката и енергийните ресурси