АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Христо Георгиев Тодоров Печат

Христо Георгиев Тодоров

  • дата на раждане: 1 август 1956 г.
  • месторождение: село Бояново, Ямболска област
  • образование: висше - инженерство
  • професия: инженер-лесовъд
  • депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание - пълномощията му са прекратени на 14. VІІ. 1993 г.
  • участие в парламентарни комисии: по земеделието (до 14. VІІ. 1993 г.) и по околната среда (до 27. І. 1993 г.)