АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Яни Михайлов Милчаков Печат

Яни Михайлов Милчаков

  • дата на раждане: 31 май 1955 г.
  • месторождение: град Стара Загора
  • образование: висше - българска филология
  • професия: филолог, научен работник, дипломат (последователно е посланик на Република България в Полша, Словакия, Югославия)
  • депутат в ХХХVІ Обикновено народно събрание - освободен на 11. ІХ. 1992 г. - поради изпращането му за извънреден и пълномощен посланик в Полша
  • участие в парламентарни комисии: по науката и образованието (до 11. ІХ. 1992 г.) и по културата (до 11. ІХ. 1992 г.)