АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Структурите на РДП Печат

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Председател
   1. Захари Петров

Заместник-председатели:
   2. Петър Юруков

Организационен секретар
   3.Божия Божилова

Членове:
   4. Антоанета Ковачева
   5. Георги Иванов
   6. Костадин Шопов
   7. Теодор Страшимиров

НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

 

  1. Алексей Христов
  2. Антоанета Ковачева
  3. Божия Божилова
  4. Васил Георгиев
  5. Георги Иванов
  6. Гроздан Стаменов
  7. Димитър Попов
  8.
Захари Петров

  9. Иван Керанов

  10. Йорданка Иванова

  11. Костадин Шопов

  12. Красимир Койчев
   11. Лазарина Стоянова
   12. Лилия Таскова
   14. Пенка Палийска
   15. Петър Юруков
   16. Стефан Димитров
   18. Стефка Киркова
   19. Стоян Илиев
   20. Теодор Страшимиров
   21. Христо Тодоров

 

ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Председател:
   1. Крумче Шопова

Секретар:
   2. Иван Юрганджиев

Членове:
  3. Малина Попова