АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Структурите на РДП Печат

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ

Председател
Захари Петров Петров

Заместник-председатели:
Петър Николов Юруков

Организационен секретар
Георги Киров Иванов

Членове:
Антоанета Георгиева Ковачева
Милен Маринов Георгиев
Костадин Атанасов Шопов
Теодор Димитров Страшимиров

 

НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ

1.Алексей Христов Найденов
2.Антоанета Георгиева Ковачева
3.Валя Георгиева Игнатова
4.Васил Стойов Георгиев
5.Георги Тончев Господинов
6. Георги Киров Иванов
7.Димитър Стефанов Попов
8.Захари Петров Петров
9.Йорданка Йорданова Иванова
10.Костадин Атанасов Шопов
11.Красимир Бойчев Койчев
12.Лазарина Томова Стоянова
13.Лилия Симеонова Таскова
14.Милен Маринов Георгиев
15.Пенка Костадинова Палийска
16.Петър Николов Юруков
17.Стефан Атанасов Димитров
18.Стефка Петрова Киркова
19.Стоян Илиев Илиев
20.Сузан Исмаил Йешели
21.Теодор Димитров Страшимиров

 

ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ

Крумче Стоичкова Шопова
Иван Андонов Юрганджиев
Малина Петрова Попова