АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

ХХХІ КОНГРЕС НА РДП - 2004 г. Печат

ХХХІ конгрес на РДП
17 април 2004 г. – Дом на културата „Средец”, София

Конгресът приема поправки в Устава, по-важните от които са:
забранява се членство на радикалдемократи и в други партии (премахва се двойното членство и в СДС);
приема се партиен цвят и партиен знак.
Приета е Декларация, утвърждаваща либералната насоченост на партията и призоваваща за повече морал в политиката, за утвърждаване на духовното начало в семейството и обществения живот. С обръщение към демократичните партии се призовава заедно да търсим демократична алтернатива на застоя в развитието на държавата.

Избрани са ръководни органи:
Председател:
Захари Петров

Национален партиен съвет:
Антоанета Ковачева-Пловдив
Божия Божилова-София
Васил Георгиев-София
Десислава Лещарова-София
Димитър Костов-Пловдив
Димитър Попов-София
Екатерина Славова-София
Емилия Аджова-Пловдив
Захари Петров-София
Захари Райков-Ст.Загора
Иван Иванов-Дългопол
Йордан Ганев-София
Йордан Иванов-Перник
Красимир Койчев-Ст.Загора
Марин Маринов-Варна
Невен Илиев-Видин
Петкана Евтимова-Варна
Петър Юруков-Пловдив
Раденко Пресолски-Перник
Ралин Ралев-Пловдив
Симеон Симеонов-Варна
Стефан Димитров-София
Теодор Василев-Хисар
Теодор Страшимиров-София
Юлия Енчева-Пловдив

Проверителен съвет:
Ася Балтакова-София
Делчо Чолаков-Пловдив
Лилия Таскова-Пловдив
Нико Линков-София
Росица Иванова-София

Изпълнителен комитет
Захари Петров – председател
Марин Маринов-зам.-председател
Петър Юруков-зам.-председател
Красимир Койчев -зам.-председател
Божия Божилова-орг.секретар
И членове:
Антоанета Ковачева
Йордан Ганев
Раденко Пресолски
Теодор Василев