АКТУАЛНО

На 11 май 2015 г. се навършиха 25 години от възстановяването на Радикалдемократическата партия в България!

Глобус
Защо честваме Трети март? Печат
Написано от Димитър Попов   
Преди време някои твърде дипломатично се опитаха да наложат термина “османско присъствие”, визирайки една от най-жестоките и мъчителни страници в българската история. Предполагам от толерантност, за да не обидят никого. Но ако трябва да се назовават нещата с техните истински имена, както е в творбите на дядо Вазов и записките на Захари Стоянов, в писмата на Левски и стиховете на Ботев, ние не може да не говорим за османско иго. Нито добросъседските ни отношения с Турция, нито сънародниците ни с турско самосъзнание не бива да са причина да спестяваме точното определение за посочения период. Още повече, че те нямат абсолютно никаква вина за тези тягостни пет века, през които българите не са разполагали с нищо свое в поробената си родина. Дори и животът им по право е принадлежал на султана. Като християни те били второстепенна категория поданици - длъжни ежегодно да изкупуват правото си да живеят. А това не е ли иго!? Ами кървавият данък и еничарите, башибозуците, Батак, Перущица…
продължава>
 
Позицията на РДП за събитията в Ирак Печат
Написано от РДП   

Радикалдемократическата партия в България (РДП) изразява своята категорична подкрепа на официалната българска позиция за отстраняване на диктатора Саддам Хюсеин в Ирак. Ние считаме, че решението на ХХХIХ Обикновено народно събрание и действията на българското правителство отстояват националните интереси на Република България.

продължава>
 
Политиците в политиката или игра ли е политиката Печат
Написано от Румен Урумов   
Страната ни отново е в година на избори. И отново пред партиите и политиците ни на преден план стои въпросът за доверието на избирателите. Очевидно е, че през последните няколко години висок процент от хората в България твърдо оттеглиха вниманието си от политиката и политиците. Нормално е в развитите демокрации интересът към политическото съсловие да не е голям, но у нас случаят е друг. Българските политици от всички политически сили с действията или бездействието си, с поведението си направиха всичко възможно да предизвикат реакция на отдръпване и недоверие към себе си от страна на избирателите. Затова най-важният въпрос, който трябва да решат партиите преди изборите, е как да бъдат мотивирани българите отново да гласуват. Kak да бъдат представени платформи, програми и кандидати. Какви качества трябва да притежават кандидатите, за да привлекат общественото внимание.
продължава>
 
Международни правни аспекти за местното самоуправление Печат
Написано от Албена Петкова-Каранедева   
Конституцията на Република България не дава легално определение за местното самоуправление. Такова определение дава обаче Европейската харта за местно управление - Страсбург, 15. Х. 1985 г. (ЕХМС), която влиза в сила в нашата страна от 01.09.1995 г., и съгласно чл. 5, ал. 4 от КРБ има предимство пред онези норми от вътрешното законодателство, които й противоречат.
Под местно самоуправление се разбира правото и реалната способност на местните власти да регулират обществените дела на своя собствена отговорност в полза на своето население. Това право не накърнява възможността на прякото участие на гражданите чрез събрания, референдуми и всички други форми, позволени от закона (чл.3, ал.1 от ЕХМС)*.
продължава>
 
Нашата външна политика Печат
Написано от Тодор Влайков   
Един от най-важните за страната ни въпроси в днешно време несъмнено е въпросът за нашата външна политика.
Вчерашното катастрофално падение на България, което се завърши с нещастния Букурещки, а после и Цариградски мир, безспорно е в най-тесна причинна връзка с нашата външна политика.
Днес пак външната политика е, която удря своя тежък печат върху управлението на държавата и върху общото положение на страната ни: двукратното натрапване на сега властващата либерална коалиция, въпреки явно изразената воля на народа; финансовото затруднение на държавата и мъчнотията за сключване на толкова необходимия държавен заем; несигурността на новоприсъединения към България Беломорски край: тежкото положение на нашите сънародници, останали под властта на съседните държави - всичко туй е непосредствено свързано с външната ни политика.
продължава>