Преклонение пред словото Печат
Написано от РДП   

ImageНа 11 май Българската православна църква почита светите братя Кирил и Методий - създатели на славянската азбука. Техните ученици са призвани да бъдат първите наши учители и народни будители. Този ден Радикалдемократическата партия е възприела като свой празник. В църквата “Св. Седмочисленици” нашата партия традиционно изразява уважението си към равноапостолите Кирил и Методий и техните последователи - Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. 

Причините, разбира се, са няколко. Една от тях е преклонението пред словото, което е съхранило българската народност през вековете. Не случайно създателите на Радикалдемократическата партия са изявени български литератори, учители, журналисти, хора, които са използвали силата на словото, за да култивират в българското общество нови идеи - идеите на либерализма. Тези родоначалници на либерализма са радетели за ценности, които днес наричаме “европейски” - политическа толерантност, свобода на словото, печата и сдруженията, реформи в образованието, социалната и икономическата сфера, стопанска самостоятелност на общините и децентрализация на държавното управление. В този смисъл първите радикалдемократи в България могат да се определят като народни будители.

Днес непрестанно се говори за нов морал и нови ценности в политиката. В медийното пространство отекват позабравени стари идеи, които преди почти сто години хора, не по-глупави от нас и далеч по-безкористни от днешните български политици и държавници, са издигнали като партийна платформа и са работели за осъществяването й.

На нас, българите, сякаш ни е писано непрестанно да преоткриваме колелото. Защо не използваме опита на предишни поколения? Защо се стремим да сме откриватели, след като бихме могли да сме достойни наследници и продължители на добри традиции. Нека се запитаме ние - днешните радикалдемократи, можем ли да бъдем будители като Тодор Влайков и Найчо Цанов? Ще има ли будители и в ХХI век? Какво ще бъде призванието на тези будители?

Само будители ли трябва да са радикалдемократите или и практици? Всъщност едното не изключва другото. Във века на информацията има място за много идеи и либералната има шанс да е една от водещите. Времето, в което тя се е зародила в България, има сходни характеристики с настоящата политическа обстановка - разочарование от морала и действията на голяма част от хората във властта, корупция и ненаказуемост при престъпване на закона, всеобщо недоверие към политическите партии, обществена алергия към обещанията на политиците и т.н. Срещу всичко изброено са се изправили преди почти век създателите на Радикалдемократическата партия.

Днес, ние, техните наследници сме длъжни да се противопоставим на същите явления и да възродим тези традиции в българската политика, които са залегнали в първата либерална политическа програма на България - програмата на РДП.

Честит празник, радикалдемократи!