Необходимо е по-ползотворно взаимодействие на десните политически сили в страната Печат

След решение на Националния изпълнителен съвет на СДС за полагане на ново начало в отношенията между десните партии и отправена покана за участие в създаване на нов десен проект, на свое заседание на 01.03.2008 г. НПС на РДП реши:

 
  • НПС на РДП приема поканата от СДС и упълномощава председателя на РДП да подпише политическо споразумение за принципите на взаимодействие при подготовката на програмата и структурата на новия десен политически субект.
  • НПС на РДП възлага на Изпълнителния комитет да представи на групата партии, подписали споразумението, своите експерти за работните групи по създаване на програма и статут.
  • НПС на РДП предлага създаването на Съюзен политически съвет от представители на партиите и организациите, подписали споразумението, който да взима важните политически решения, отнасящи се до политическата идентичност и до взаимодействието както на партиите от споразумението, така и с тези извън него.